شرایط ثبت نام

به نام خداوند جان و خرد

 

ثبت نام سال جدید در مجموعه  مهرنامی نوین  آغاز شد

با احترام ؛ دبیرستان مهرنامی نوین  در نظر دارند از بین دانش‌آموزان مستعد و سرآمد   تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند از طریق برگزاری مصاحبه  جهت سال تحصیلی جدید برای تحصیل در این مدرسه انتخاب نمایند.

 از اینکه مدرسه ما را به عنوان یکی از گزینه ها برای ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم .