دسته ها :
ذهن آگاهی

ذهن آگاهی

 
ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. شکلی متفاوت از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان.

بیشتر...